TeachTest in versie 8.40

03 jul 2009Is het mogelijk toetsen af te nemen met Teach2000? Deze vraag kwam vaak voorbij. Vanaf nu is het antwoord volmondig 'Ja!'. Met de nieuwe TeachTest is dit mogelijk.
Zie het nieuwe menu onder [Bestand] en de helptekst voor meer informatie.

TeachTest is de grootste wijziging in deze versie, maar er is meer.. Nieuwe icons, meer meerkeuzeantwoorden, voorgedefinieerde meerkeuze- en grammaticavragen, eigen normering en ligaturen... Om maar een paar nieuwe functies te noemen.


Zie voor het uitgebreide overzicht van de wijzigingen de versiehistorie.

Print deze pagina Terug