Ondersteuning voor de grafische rekenmachine TI-83

Het programma werkt ook op de TI-84

1. Vereisten, benodigdheden:

Het programma voor de TI-83 plus is gelijk aan het programma voor de TI-84.

2. TI-Teach op de TI-83 zetten:

Als je Teach2000 op de TI-83 wilt gebruiken, dan moet je altijd het bestandje TI-TEACH.83G (voor de TI-83) of TI-TEACH.8XG (voor de TI-83 Plus) op jouw TI-83 zetten.

Dat doe je zo:

Heb je een TI-83? Gebruik dan TI-TEACH.83G uit de installatiedirectory van Teach2000.
Heb je een TI-83 Plus? Gebruik dan TI-TEACH.8XG.

Met het programma 'TI-Graph Link' verzend je TI-TEACH.83G of TI-TEACH.8XG naar jouw TI-83.
Het programma TI-Graph Link - menu koppelen

Selecteer in het linkerdeel van het venster het bestandje TI-TEACH.83G of TI-TEACH.8XG. Klik op toevoegen. Het bestandje verschijnt in het tekstvak onderaan het scherm.

TI-Teach verzenden

- Bevestig met 'OK'.
Eventjes geduld en alles staat op de TI-83.

3. Lijsten op de TI-83 zetten:

Exporteer de lijst vanuit Teach2000 naar TI-TEACH

De lijst wordt nu als BASIC-programma gekopieerd naar het geheugen (klembord).
- Op het scherm verschijnt een bevestiging.

Bevestiging

De lijst zit nu dus in het geheugen.
Nu heb je een link-programma nodig voor de TI-83.
Dat programma kan je gratis downloaden. (zie 'benodigdheden-lijstje').
Als je TI-Graph Link opent, krijg je onderstaand scherm te zien:

Het programma 'TI-Graph Link' Screenshot van de geplakte code

Bovenaan dat venstertje staat 'naam'.
Dit is de naam die op de TI-83 zichtbaar zal zijn.

Screenshot van het vak [Naam]

Nu gaan we de lijst verzenden naar de TI-83.
Dit doen we zo: Screenshot van de verzendknop

Eventjes geduld en de lijst staat op jouw TI-83.

Screenshot van de bevestiging bij het verzenden

4. Een lijst openen en overlezen in TI-Teach:

Nu is het computergedeelte gedaan.
Het onderstaande moet je op de TI-83 doen.
De screenshots hieronder zijn ook van de TI-83.

Om een lijst te openen doe je het volgende: Kies een lijst Hoofdscherm van de TI-83 Het programma 'TI-Teach' start.
Er verschijnt een splash-screen.
Na even wachten verschijnt een menu.

Menu

TI-Teach is nu gestart en de lijst is geopend.

De lijst zal nu woord per woord overlopen worden.
Op die manier kan je de lijst nog eens vlug nalezen, voor je ze overhoort.
Menu

5. Een lijst overhoren in TI-Teach:

Open de lijst die je wil overhoren (zie hierboven).

Menu De opties

Hierin kan je kiezen of je de overhoring in gedachten wilt doen, of niet.


Er verschijnt een nieuw menu.

De opties

Hier kan je kiezen hoe de woorden moeten opgevraagd worden.
Nu begint het overhoren.
Het eerste woord komt op het scherm.
Onder dat woord staat de pinkende cursor, met alpha-lock.
Nu kan je de vertaling intikken.
(Boven elke toets staat een groene letter.
Om een letter in te tikken druk je op de betreffende toets.)

Speciale tekens kunnen gevonden worden in de catalog.
En overhoren maar..

Nadat de vertaling ingetypt is, druk je op [ENTER].
Nu wordt gekeken of jouw antwoord juist is.
Als het juist is komt er 'Goed' op het scherm.
Als het fout is komt er 'Fout' op het scherm, en het goede antwoord.
Het cijfer aan de rechterkant van het scherm is jouw percentage.
Het volgend woord wordt gevraagd.

Goed antwoord

Fout antwoord

Bij het laatste woord van de lijst wacht TI-Teach.
De beoordeling

Druk nogmaals op enter om het programma af te sluiten.

Je kan het scherm leeg maken door op [Clear] te drukken.

Veel succes!

Print deze pagina Terug